Коєфіцієнт атерогеності

Коєфіцієнт атерогеності

Ліпідограма дозволяє оцінити атерогенність (схильність до розвитку атеросклерозу) плазми крові навіть при нормальних рівнях загального холестерину. У дослідженні ліпідного профілю визначаються такі показники, як тригліцериди, загальний холестерол (холестерин), ліпіди високої, низької і дуже низької щільності. Розраховується коефіцієнт атерогенності.

Холестерин є важливою органічною речовиною. Він синтезується головним чином печінкою (ендогенний холестерин), а також частково надходить в організм з їжею (екзогенний холестерин). Холестерин формує клітинні мембрани всіх органів і тканин організму, є попередником стероїдних гормонів, необхідних для повноцінного розвитку, зростання і статевого дозрівання, бере участь в синтезі жовчних кислот, які забезпечують абсорбцію поживних речовин з кишківника. У крові холестерин циркулює в комплексі з білками ліпопротеінами.

       Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) видаляють надлишок вільного холестерину, який накопичився в периферичних клітинах. Вони транспортують холестерин в печінку, де він катаболізується з утворенням жирних кислот, або передають його ліпопротеїнам дуже низької щільності (ЛПДНЩ), в результаті чого останні перетворюються в ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ). ЛПВЩ є антиатерогенними факторами, що перешкоджають утворенню атеросклеротичної бляшки в судині. Знижений ЛПВЩ говорить про можливість розвитку захворювання.

          Загальний холестерин крові на 60 – 70 % представлений ЛПНЩ, які здатні затримуватися в судинній стінці і сприяти накопиченню холестерину в тканинах. Саме рівні ЛПНЩ і в меншій мірі загального холестерину в плазмі крові визначають ризик розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань. Навіть якщо норма холестерину зберігається, підвищення ЛПНЩ свідчить про атерогенні властивості ліпідів крові.

Тригліцериди представляють собою з’єднання ефірів жирних кислот і гліцерину і є головним джерелом енергії для організму. Переважна кількість тригліцеридів знаходиться в жировій тканині, і тільки невеликий рівень визначається в крові. Вони надходять з їжею або ресинтезіруются в печінці. Більшість тригліцеридів транспортуються кров’ю в складі ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ). Підвищений рівень тригліцеридів нерідко поєднується з цукровим діабетом, ожирінням, артеріальною гіпертензією і зміною інших показників ліпідограмми.

Коефіцієнт атерогенності розраховується на підставі показників ліпідного обміну: КА = (холестерол загальний – ЛПВЩ) / ЛПВЩ або КА = (ЛПНЩ + ЛПДНЩ) / ЛПВЩ. Коефіцієнт атерогенності, що перевищує межі норми, вказує на підвищений ризик серцево-судинних захворювань.

При розшифровці ліпідного профілю необхідно враховувати й інші фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань. До них належать вік, стать, спадкова схильність до дисліпідемії і захворювань серця і судин, порушення вуглеводного обміну (цукровий діабет), підвищення артеріального тиску, ожиріння, куріння, вживання алкоголю, патологія нирок.

Правила підготовки  пацієнтів:

взяття крові проводиться зранку натще (бажано до 12:00);  слід виключити прийом алкоголю та паління за 12 годин; необхідно виключити прийом медичних препаратів або попередити про це лабораторію; зранку можна пити воду.

 

Матеріал: сироватка або плазма крові