Глюкозотолерантний тест

Глюкозотолерантний тест

Глюкозотолерантний тест, або ж, як нерідко його ще називають «цукрове навантаження» - один із специфічних методів обстеження, який передбачає визначення толерантності організму до глюкози. Глюкозотолерантний тест дозволяє виявити вже навіть схильність до цукрового діабету, так само як і цукровий діабет, що протікає в прихованій формі. А це, відповідно, дає можливість своєчасно втрутитися в ситуацію і вжити всіх необхідних заходів для усунення загрози, пов'язаної із захворюванням.

До групи людей з ризиком розвитку цукрового діабету, які потребують обстеження та обов'язкового проведення тесту на толерантність до глюкози, входять:

 • близькі родичі хворих на цукровий діабет;
 • особи з надлишковою масою тіла;
 • жінки, у яких були викидні, передчасні пологи, пологи мертвим або великим плодом (понад 4,5 кг);
 • матері дітей з вадами розвитку;
 • жінки, у яких в період вагітності був гестаційний цукровий діабет;
 • люди, які страждають на артеріальну гіпертензію (гіпертонічну хворобу);
 • особи з підвищеним рівнем холестерину та його фракцій;
 • особи з атеросклерозом, подагрою і гіперурикемією;
 • особи з епізодичною глюкозурією (наявність глюкози у сечі) та гіперглікемією, яка виникає в стресових ситуаціях (операції, травми, захворювання);
 • люди з хронічними захворюваннями печінки, нирок, серцево-судинної системи;
 • особи з проявами метаболічного синдрому (інсулінорезистентність, гіперінсулінемія, дисліпідемія, артеріальна гіпертензія, гіперурикемія, підвищена агрегація тромбоцитів, абдомінальне ожиріння, полікістоз яєчників); 
 • хворі з хронічними пародонтозом і фурункульозом;
 • особи з нейропатіями неясної етіології;
 • особи зі спонтанними гіпоглікеміями;
 • хворі, які тривалий час отримують діабетогенні препарати (синтетичні естрогени, діуретики, кортикостероїди та ін.);
 • здорові люди у віці понад 45 років (їм доцільно обстежитися мінімум один раз на два роки).

Всім людям, які входять в перелічені групи ризику, необхідно визначати толерантність до глюкози, навіть якщо показники вмісту глюкози в крові натще знаходяться в межах норми. 

Тест недоцільно проводити при виявленні рівня глюкози натще вище діагностичного порогу цукрового діабету (7,0 ммоль/л). Його проведення протипоказано особам, у яких концентрація глюкози у будь який час доби, незалежно від прийому, їжі, дорівнює або вище 11,1 ммоль/л, а також у осіб, що перенесли в недавньому минулому хірургічну операцію, інфаркт міокарда, пологи.